Janu Palachovi na počest,

Švýcarům ku vědomí,

sobě připomenout…


42 let po Pražském Jaře, na den 21 let od pádu komunismu a výročí 28 let emigrace své rodiny bylo příležitostí, které se uchopil disident Bohdan Mikolášek. Pozval přátele a hosty na večer s písněmi a baladami, které sám skládá a interpretuje. Jedna z těchto písní zavdala normalizačnímu režimu záminku k vyhostění Bohdana a jeho rodiny z Československa.

Sebeupálení Jana Palacha, stav společnosti a víru ve zlepšení situace vkládá Bohdan Mikolášek do svých písní. Německý a český text písní, doprovázeli spřátelení hudebníci na flétny, čelo a Bohdan na kytaru. Muzikální aranžmá pochází též z domácí hudební kuchyně. České texty přednesla s předstihem v perfektním překladu do němčiny a angažovaném podání paní Vreni Scheuter

Večerem provázela poutavými autobiografickými poznámkami vjímavě Bohdanova manželka Jana, která byla zároveň hostitelkou. Z moci svého úřadu jako reformovaná farářka v kostele Sv. Paula (Pauluskirche) v Zurichu uspořádala Jana tento večírek ve věžní komnatě. V publiku seděli většinou Švýcaři a dá se bez nadsázky říct, že byli nadšeni. Promítaný filmový dokument o Palachovi, který natočila Barrandovská studia autenticky dokreslil tehdejší atmosféru. Muzikální doprovod filmu pocházel taktéž od Bohdana Mikoláška. Byla to jeho píseň Ticho, která dala filmu i stejný název.

Na stěně Turmzimmer(u) byly vystaveny obrazy reflektující zoufalost lidí z ulic v Praze po Palachově sebevraždě, které na základě dojmu z onoho filmu portrétovala dcera Adriana Mikolaskova Nautsch. Doslova rodinný podnik v nejlepším slova smyslu doplnila Adriana, když celý program večera doprovázela po technické stránce – zvuk, osvětlení, projekci a konečně i ověžení a přípitek na konci večírku.

Zbývá doufat, že Bohdanovi nikdy nedojde tvůrčí síla a že se podobná iniciativa a pro nás hluboký zážitek bude zas jednou opakovat.

Text Jirka Pollak

Foto Adriana Mikolasek Nautsch


Liederabend mit Bohdan Mikolasek

Turmzimmer der Kirche-Paulus

Zürich 19.11.2010 19.30


Večer s písněmi Bohdana Mikoláška“

Koncertní sál ve věži Pauluskirche

Curich 19.11.2010 19.30h