ŽALM II - Proč se národy bouří
PSALM II- Warum toben die Völker

 

 

 

 

 

 

........download all .mp3
....click the buttons:
1. Jeruzalem
....Žalm 137 
- intrumental - flauto solo & electronics
2. Tady jsem
....Žalm 131

Píseň s kytarou .... text
3. Štěstí Slovo „Štěstí“ v různých jazycích

4. Ani první ani poslední

Píseň, recitace, kytara, sign. procesor.... text
5. Váhy Počítač převádí pohyb vertikálních a horizontálních objektů na hudbu - pohyb kyvadla - flétna jejíž tón rozhoupá misky laboratorních vah - vlastní hard - a software
6. Lama rakeshu gojim
v hebrejštině
... video Prof. Herzog Jeruzalem
7. Proč se národy bouří 
Žalm 2.

Hudební interpretace zámého Žalmu..... text
Na pozadí zvuku elektronicky vytvořeného orchestru a živé improvizace na samplerovém syntetizátoru se ozývají slova žalmu v napětí mezi živou recitací a zvukovými obrazy vytvořenými ze slov biblického textu
   

////////////////////////////

ruzne notace z tisku
v souvislosti s festivalem Starý zákon v umění, Praha 1995
zivotopisy...
texty pisni a zalmu

////////////////////////////

  <<<<zpet
6/
popisy projektu
 
 
P r o č 
se národy bouří 
 
Ž A L M II.
 
Bohdan Mikolášek
Multimediální pořad vytvořený pro festival
Starý Zákon a Umění, Praha 95
 
 
Hudební interpretace známého žalmu.
Na pozadí elektronicky vytvořeného orchestrálního doprovodu
se text odvíjí v napětí mezi živou recitací a zvukovými obrazy vytvořenými ze slov biblického základu.
V první části pořadu zazní řada skladeb s volným použitím dalších žalmů (131,137) - jako ztišení a zamyšlení - mezi kontrasty a otazníky.
 
Důvěra v mocnou autoritu jako zdroj klidu a smíření?
"Žalmy jsou plné odpovědí - a hudby".
 
 
Bohdan Mikolášek - autor a interpret: zpěv, kytara, flétna, klávesové, počítačové a jiné elektronické hudební nástroje
Režie: Jiří Nekvasil
Výtvarná spolupráce: Adriana Mikolášková, Miro Dopita
Zvuková technika: Music Center Praha Produkce: Evangtour Praha

Kostel "U MARITNA VE ZDI",
Praha, Staré město
6. a 8. září 1995 20 h
Patronát festivalu: Vyslanectví Statu Izrael v Praze,
Vaclav Havel, president České republiky
 
Technická a jiná podpora: Synodní rada ČCE, Music Center Praha, Elekta Praha, Kindt AG Schweiz a další.
 
 
Akce České společnosti pro elektroakustickou hudbu, člen CIME- Unesco
 
  <<<<zpet
7/
osobni statement
 
První verze této skladby byla v němčině.
Technicky vznikla za dvou okolností, jaké si skladatelé často jen přejí:
Jednak pozvání a přání abych na koncertě švýcarské společnosti pro computer music presentoval něco ze své tvorby a jednak čestvě vybalený samplerový syntetizátor zářící inspirující novotou vynálezů a napínavého pokroku ve vyvoji elektronických hudebních nástrojů tak, jsme ho v osmdesátých letech se zatajeným a dechem sledovali.
 
Ke zpracování žalmů jsem se chystal již dlouho.
Jsem zvyklý se snažit hudbou něco říkat a hotový německý text je přeci jen ulehčení (i když jsem ho částečně upravil).
Stvořit něco nového, co tu ještě nebyloa svádí často k tomu
se vypořádat se starou předlohou.
To, že jsem při listování žalmy zůstal stát hned u druhého mělo důvod velmi netechnický.
 
Psal se rok 1985, tady u nás v Ženevě si začali tykat (anglicky) Gorbačev s Reganem a celý svět zahajoval televizní zprávy dojemným sbližováním americké a sovětské vlajky - tzn. celého světa.
Ja, coby český písničkář v exilu, jsem asi byl zklamáním pro švýcarské přátele, když jsem jen částečně sdílele jejich nadšení.
S českou namyšleností jsem je informoval, že Jan Hus chtěl se středověkem skoncovat už sto let před Lutherem a to co se snaží Gorbi reformovat jsme nabízeli světu před dvaceti lety v osmašedesátém a dokonce ode mne opisuje nadpisy jako společný "dům", což mě coby skladatele písně "Dům, kde bydlí láska" vede jen k povzdechu, že to podstatné z názvu vynechal.
Místo berlínské zdi vykopali příkop a jestli zmizelo pár postrachů, nenašel nikdo nic lepšího, co by lidi spojovalo lépe, než společný nepřítel.
Byl bych docela rád aby můj žalm nebyl aktuelní.
Měl jsem v roce 90 sice radost ze zakázky tehdy ještě československého rozhlasu abych skladbu přpracoval do češtiny.
Bouření vlastních národů, ve kterých jsem vyrůstal jsem tím sice nezabránil, ale jestli by se někdo při poslechu zamyslil nad rozdílem mezi potřebností nového auta či nových autorit. - nebylo by to tak málo.
 

8/

 Program koncertu

Bohdan Mikolášek
 
P r o č 
se národy bouří 
Ž A L M II.
program

Jeruzalém
 Žalm 137 
Tady jsem 
 Žalm 131
Střepy a štěstí
Ani první ani poslední
Váhy 
Proč se národy bouří
 Žalm 2
 
 
9/
Texty skladeb:   <<<<zpet

Ž A L M 1 3 1
 
Tady jsem
tady moje srdce tepe

srdce tiše tepe
a není, není
 mé srdce není namyšlené
 mé oči nepřehlíží
 a můj pohled není povýšený
 
mé oči se sklání
Tady jsem
Tady jsem
tady moje srdce tepe
tiše
jen tiché - ztišení
 
nic nečekám, nevyhlížím a nehledám
můj zrak se sklání
 má mysl nevzlétá do nádherných výšin
 a velkých věcí se nedotýkám
 
jako dítě k mámě schoulené
je tichá
má duše je tichá
jako dítě k mámě schoulené
 
 tady jsem
 ticho kostelní tiše dýchá ve zdi
 nebe dokořán

D R U H Ý

<<<<zpet

Naštěstí
Slunce a déšt si podali ruce
a příměří náhle zářilo z duhy
 
Naštěstí
stál jsem na mostě
a pod sebou plašil pstruhy
dlažební kostky byly hranaté
a přesto dělaly kruhy
 
Naštěstí
nemám peníze - nemám dluhy
Nejsem první ani poslední
ale druhý
 
Narodil jsem se jako druhý
Bylo právě druhého
a moje první písmeno je v abcedě druhé
 
Protože číslo dvě je základem množství,
narodilo se nás víc
a všichni dostali jméno po mě
lidé říkali - jeden jako druhý
 
být druhý známená nebýt sám
jen ten druhý se může stát druhem
přinejmenším tím rostlinným nebo živočišným
jako třeba provoci
 
K čemu je jedinečnost jednobuněčných zvířat, jednoročních květin,
a všech jednoručních, jednonohých a jednozubých.
K čemu je jedinečnost jedince v době páření
První vagon - je hned ten druhý za lokomotivou
to už je na tom líp ten vůz, který s předstíranou skroumnstí
je poslední a čeká až se bude couvat
 
O těch prvních se myslím nemusím už dál zmiňovat
Naštěstí - jsou tu i druhé pokusy
a být druhým neznámená být nulou.
Naše dnešní počítače zavrhli sice ve svých útrobách všechna čísla a zkoušejí počítat jen s jedničkama - i nule se snaží říkat "žádná jednička" a přesto se tomu říká dvojková či binární matematika.
Víc se mi líbí, že Té jedničce a nule se v počítačové výslovnosti říká také pravda a nepravda, anglicky dokonce pravda a faleš
Představte si takový počítač, který by násobil pravdu, odečítal lež, nebo dokonce uměl takovou klausuli jako např. exclusive OR od lásky a nenávisti. Takový počítač na podzimní listí.
Jenže náš vynálezce,
místo aby si takto počítal binárně
počíná si sám ve vinárně,
připadá si druhý a řadí dvojku vedle dvojky.
 
Vlastně je i ta číslice dvojka je docela pěkná.
Chodidlo - ze všech číslic nejvíc na zemi
nahoře klenutá a kulatá jako břicho budoucí matky.
Kdyby nebyla samodruhá, nebylo by toho třetího a ani toho prvorozeného.
(Na jednom tónu)
Číslice za nic nemůžou. Samy s ničím nepočítají, nic nehamižní, nejsou pověrčivé a ani seřazené do pořadí neřadí nikoho výš ani níž.
I seřazené v řadě je jednička jen to druhé číslo po nule a pak zbývají jen další a další a další ... jedno za druhým. To jedno - aby nezůstalo posledním se stane druhým.
 
Tohle by třeba byla hudba - bez druheho tónu .... (ťukat)
 
Narodili jsme se v náročné době
zvané "druhý týden po stvoření světa... "
Na první pohled je vše v pořádku
na druhý pohled - nevíme
nevíme které jsou ty první věci
Něco prvního tady tušíme
něco nad námi
ne výškou ale velikostí
ne velikostí ale důležitostí
ne důležitostí ale potřebností
ne potřebnosti ale nespotřebovatelností
nesprostředkovatelností  a nekonečností
 
něco, kvůli čemu mě bratr může zabít
něco, co stojí přinejmenším jednu mísu čočovice.
Něco tak prvního, že proti tomu
jsme všichni druzí
 
Je dobré myslet na druhé!


Ž a l m I I

   <<<<zpet

Proč se národy bouří
a celé země se naruby obrací jak v křeči
Králové se sjíždějí, mocní radí se spolu
proti Hospodinu:
„Pojdme, zahoďme jejich pouta,
jejich provazy přetrhejme!“
 
A přece,
má důvod k úsměvu, kdo vidí vše z té výšky
Pán nebes nechá jen výsměch plesknout o zem.
S ozvěnou blesk a hněv a právo říznout jasnou větu:
„Jen jednoho krále dal jsem světu!“
 
„Můj syn jsi ty“
jako otec pak promluvil Bůh ke mně
„ty národy a země daruji do tvých rukou.
Můžeš jim vládnout a železným prutem
- jen lehkým dotykem -
je na střepy tříštit, jak nezdařené nádoby z hlíny.“
 
 
Nuže, králové a rádci,
poslouchejte vy mocní a moudří
Buďte moudří
a radujte se
z moci, která je nad vámi.
Co lehce hněvem vzplane a dovede i spálit.
 
Pane,
je krásné žít s důvěrou,
je krásné tebe chválit.

  <<<<zpet