Switzerland - Graubünden - Feldis - 1.10.2009

feldis_obalDVD........... ... download .wmv 26mb

 

........... ... download .wmv 80mb

ich hebe meine augen auf

CZ:

/: mé oči vzhlíží, vzlétá můj zrak :/
k horám, k horám
zda-li tam je pomoc má

/: má pomoc, kterou já hledám :/
je můj Pán, můj Pán
Pán je nebe i země - i mě zná