Bohdan Mikolášek

TERRA SANCTA

Komponovaný (před)velikonoční pořad

s písněmi a skladbami Bohdana Mikoláška

zpívá komorní pěvecký sbor

PRAŽŠTÍ PĚVCI

sbormistr Stanislav Mistr

5.dubna 2011 19.30 h

A T R I U M na Žižkově, Praha


//////////////////////////////////////////////////////////////

Program ( je též i noty a demo nahrávky … na www.mikolasek.net/atrium11

PP pražští pěvci BM Bohdan Mikolášek

Název

provedení

délka

 poznámka
HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ 
elektroakukstická hudba 
5:31
- žalm 23 - úvod 
TERRA SANCTA

PP + kytara

1:30


NA POČÁTKU 

PP a capella

1:10


O CO TADY BĚŽÍ

BM (+PP?), kytraraFELDIS - VIDEO
MÉ OČI VZHLÍŽÍ

PP

2:10

Žalm 121 … k horám...
KYRIE ELEISON

PP a capella

2:39


ZAPOMĚNÍ

BM kytara, solo (PP?)AMEN

PP

0:40

Kratičký kánon na doznění

DONA NOBIS  
- ODPUSŤ JIM PANE


1:32


BOŽE MŮJ, PROČ JSI MĚ OPUSTIL 

PP, solo baryton, klavír

11:50

Kantáta sbor a sola

DO RUKOU TVÝCH

PP a capella

2:00

na doznění

/////////////////////


40MIN

46min s ž.23
přestávka

MÁ DLAŇ JE PRÁZDNÁ

PP, solo sopran, tenor, kytara (+druhé solo BM)

4:40


SEN O ZTRACENÉM RÁJI

BM + kytara solo

4:30

… „protestsong“ ...

SURREXIT

PP a capella

0:40


ZDE NENÍ

PP + kytara

2:23


PLENI SUNT COELI
- V DÁRKOVÉM BALENÍ

PP a capella

1:30


ZNOVU

BM kytaraBUD PASTÝŘEM

PP, solo soprán, kytara

1:31


VÍRA NADĚJE LÁSKA

PP, solo sopran, tenor(BM?), klavír

9:50

Kantáta pro sbor a sola

AGNUS DEI

PP a capella / kytara

2:30

na doznění

/////////////////////


27MIN

konec

 POZVÁNÍ


1:30

..eventuelní přídavek


			
////////////////////////////////////////
NESTAVÍ-LI PÁN TEN DŮM

PP a capella

2:33


BENEDICTUS

Sopran solo + BM + varhany

5:17Lokalita
Praha 3, Čajkovského 12, ATRIUM NA ŽIŽKOVĚ 
Bývalý kostel kláštera, cca 100 lidí
viz  www.atriumzizkov. 

Scéna
cca 16 zpěváků, klavír, kytara (violoncello), varhany (hrací pult vepředu vpravo) jeden až dva solisté

PRAŽŠTÍ PĚVCI
špičkový český komorní smíšený pěvecký sbor
8 – 24 zpěváků 
sbormistr Stanislav Mistr 
viz www.pražštípěvci.cz  

Bohdan Mikolášek
jeden ze známých původních českých písničkářů
(Dům, kde bydlí láska, Ticho (pro film o Janu Palachovi...)
viz www.mikolasek.cz
V exilu ve Švýcarsku , jak je zde známo málo, se věnuje i církevní hudbě
Vyrostl v rodině evangelického faráře Adriana Mikoláška – známá „civilnost“ jeho písničkářské tvorby měla jistě čitelné toto pozadí.
Ve Švýcarsku, kam odešli po desetiletém zákazu (kvůli písni Ticho o Janu Palachovi), je ale i jeho existence přímo spjatá s církevním životem – jeho žena Jana Mikolášková je v Zurichu evangelickou farářkou a tak na mapě Bohdanovy tvorby vznikl prostor, celé území, kterému dal nadpis Terra sancta.

Program je výběr z liturgických skladeb, které (původně v němčině) zazněly během několikaleté řady pravidelných pořadů „Velikonoční ráno“ Jako ranní hudebně textová meditace v nedělní velikonoční ráno (vždy v 6.00 ráno)
V originálu mezi jednotlivými písněmi četli zpěváci biblicke texty

Program má dvě části, které by mohly existovat i samostatně – jedna směřuje k Velkému pátku (směřující k Žalmu 22, Bože, proč jsi mě opustil – hudebně v rozpětí zcela klasického až mírně jazzového oblouku a s originálním výkladem textu, v němž opravuje známá nedorozumění )
Druhá polovina začíná vzkříšením a naladou velikonočně radostnou a směřuje k „suma sumarum“ apoštola Pavla - Víra Naděje Láska 
a i jako evangelík si na konec neodpustí tíchý závěr v latině – agnus dei – dona nobis pacem


Takhle (jako „input“ pro zpěváky to napsala (farářka) Jana Mikolášková ....

Když se řekne Velikonoce
vybaví se mnohým lidem - podle toho, odkud pocházejí, či kde  a čím žijí – velikonoční vajíčka, zajíci, či pomlázky. Málokdo si uvědomí, že to vše radostné až veselé (přejeme si „veselé velikonoce“ ) má předehru dramatickou, tragickou, předehru plnou bolesti, utrpení a slz – předehru, ve které jde o selhání, zradu, zapření a umírání. Myslím ty velikonoční svátky církevní, ne velikonoce, jako začátek jara. 
A tahle linka se v programu po nadějném počátku do děje prolíná, protíná ho, ale tím nekončí. Dokonce známá slova „Bože můj, proč jsi mě opustil“ z žalmu 22 nejsou zoufalým výkřikem i Bohem opuštěného Ježíše, který trpí, tak jako každý z nás, ale mění se ve chvalozpěv toho, kdo se rozpomíná a připomíná si a poznává velikost toho, kdo neopouští.  (Neboť Tvé jest království) 
A proto  „...hlouběji nemůže nikdo padnout...“ 
Tohle poznání a vyznání ústí do zpěvů velikonočních, ale to nejsou jen zpěvy nebeské, ale oslava Víry, naděje, lásky.