Terra sancta

Komponovaný (před)velikonoční pořad Bohdana Mikoláška


V úterý 5. dubna se v Žižkovském Atriu konal komponovaný hudební pořad, unikátní hned z několika důvodů. Známý písničkář, syn faráře ČCE Adriana Mikoláška, zde v pečlivě sestaveném pásmu představil nejen své písně zpívané s kytarou, zejména z cyklu křesťanských skladeb Cestacíl, ale i svou elektroakustickou hudbu, video se záběry švýcarské krajiny, doprovázenými vlastní duchovní hudbou, a zejména své liturgické skladby v podání skvěle zpívajícího šestnáctičlenného smíšeného sboru Pražští Pěvci, vedeného sbormistrem Stanislavem Mistrem. První část programu směřovala duchovně k Velkému pátku a vyvrcholila premiérou dvanáctiminutové kantáty pro sbor a sóla Bože můj, proč si mne opustil, druhá část začala Kristovým vzkříšením a směřovala ve velikonočně radostné náladě k další premiérově představené kantátě Víra, naděje, láska, tentokrát desetiminutové. O obou kantátách lze bez nadsázky říci, že jde o skladatelsky i myšlenkově mimořádná díla, která by rozhodně neměla odeznít se dnem své premiéry. Ve vynikajícím podání Pražských Pěvců by bylo možno vydat je třeba jako hudební přílohu Českého bratra.

Mikoláškův komponovaný pořad ukázal nejen na nepřehlédnutelnou kvalitu autorovy církevní hudby, ale naznačil i další možnosti českého písničkářství, které nabízí pečlivá kompozice pořadu, spojení různých hudebních stylů a prvků či zapojení pěveckého sboru.


Jan Šulc

1